Obchodní podmínky


Provozovatel internetového obchodu www.kabea.cz:

KABEA s.r.o.
Nová 376
664 61 Opatovice 
Česká republika
IČ: 04608852
DIČ: CZ04608852
Plátce DPH.


1. Objednávka, nákup

Objednávky na internetovém obchodě www.kabea.cz jsou prováděny bez nutnosti registrace. Tyto obchodní podmínky jsou přístupné odkazem z patičky eshopu. Uživatel kliknutím na tlačítko "Objednat" potvrzuje, že se s následujícími obchodními podmínkami seznámil a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

Prohlašujeme, že uživatelem zadaná data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na internetovém obchodě www.kabea.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.
Kliknutím na "Objednat" se uživatel zároveň přihlašuje k odběru novinkových emailů z internetového obchodu firmy www.kabea.cz, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Službu zasílání novinek e-mailem může uživatel kdykoliv zrušit kliknutím na uvedenou adresu v patičce kteréhokoliv novinkového emailu.

2. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3. Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou DPD.
Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 79 Kč + 30 Kč dobírka.

Zboží doručováno Českou poštou – Balíkem do ruky
Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 99 Kč + 30 Kč dobírka.

Výdejní místo Uloženka.cz
Poplatek za vyzvednutí na místech Uloženka.cz je účtován ve výši 49 Kč + 16 Kč dobírka.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

4. Záruka
V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je 24 měsíců. Ve sporných případech může
být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.


5. Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Adresa pro vrácení zboží:

Českou poštou (popřípadě uloženka.cz, viz popis níže)

KABEA s.r.o.
Nová 376
664 61 Opatovice
tel. 608 299 443

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být, není-li uvedeno jinak, doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Zboží zakoupené v e-shopu kabea.cz můžete vrátit až do 30 dnů od doručení - zboží, které vracíte, musí být nenošené, v původním neponičeném obalu a s visačkou. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 40 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 (30) dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Jak zásilku připravit:
Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 10 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

Jak postupovat při vracení zboží:
1) Pošta - originálně zabalené zboží s visačkou, fakturou a číslem účtu zanesete na poštu a podáte jako Balík do ruky (bez dobírky) na adresu: KABEA s.r.o., Nová 376, 664 61 Opatovice, tel. 608 299 443

2) Uloženka.cz - zásilku (originálně zabalené zboží s visačkou, fakturou a číslem účtu) můžete podat na kterékoliv pobočce společnosti Uloženka.cz za poplatek do cca 75,- Kč. (pro podání přes uloženku.cz použijte, prosím, tyto informace: KABEA s.r.o., jméno přebírajícího Pavel Cafourek, tel. č. 608 299 443, info@kabea.cz, pobočka, na kterou má uloženka balík doručit: Brno, ulice Heršpická - Uloženka.cz nám balík doručí.

7. Doručení a dodací podmínky
Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Česká pošta - doručení 1-3 pracovní dny od expedice. (platí u zboží skladem)
DPD - 1 pracovní den od expedice. (platí u zboží skladem)
Uloženka.cz - 1 pracovní den od expedice. (platí u zboží skladem)

8.  Způsoby úhrady
Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat při výběru dopravy. 

platba převodem - objednané zboží vám zašleme zvoleným přepravcem ihned, jakmile bude platba přijata na náš účet.

platba kartou online - nejvýhodnější způsob, jak zaplatit za Vaši zásilku. V případě platby kartou budete po dokončení objednávky přesměrováni na zabezpečenou platební bránu standardu 3D secure VISA/MC, kde budete vyzváni k úhradě.

dobírka - objednané zboží vám zašleme zvoleným přepravcem a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti či kartou.

9. Reklamační řád
Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a
popisem závady, případně označeným místem závady.


V případě reklamace postupujte dle popisu níže:

Zašlete výrobek na adresu - KABEA s.r.o., Nová 376, 664 61 Opatovice, tel. 608 299 443. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace). Ke zboží přiložte doklad o koupi (jeho kopii). Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Zásilku zašlete Českou poštou Balík do ruky.

Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno, vyměněno nebo bude vrácena kupní cena, pouze však v případě uznání reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

10. EET 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením těchto obchodních podmínek.

Váš eshop www.kabea.cz

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2017 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.